top of page
DSCN0497.JPG

Missatge  President  J.E.S

 Presentació dels valors de Justicia Economica Social 

L'actitud personal i del nostre partit es basa en els següents principis:

-Honestidad, moralitat, sinceritat, realisme i respecte.  

No s'explicarà com es prendran les mesures fins que se sàpiga exactament  com s'aplicaran ja que dependrà de molts factors tècnics i les circumstàncies del moment, per això ens limitem a explicar només els objectius a complir com a prioritaris. A més en ser un partit respectuós amb la resta de partits, ens obliga a buscar sempre el màxim de consens possible, i aquesta actitud pot provocar una variació en les mesures a prendre, cal tenir en compte que el nostre sistema polític és parlamentari i l'honestedat es basa en dir als ciutadans que cap polític pot fer el que vulgui sense aprovar-se al parlament i això és una realitat que molts partits neguen i amaguen sobretot en període electoral, prometent coses que potser no podran complir o negociar el govern amb altres formacions i que a priori havien dit que no ho farien amb certs partits.

A part del sistema parlamentari , nostres mesures són susceptibles de ser modificades amb l'aportació d'idees i consells de tota la gent independentment de les seves ideologies, creences o orígens, l'objectiu és aconseguir el màxim de recursos humans possibles fins i tot al marge del partit.

Vivim en una societat que ens distreuen amb assumptes polèmics i ens aparten dels veritables problemes reals a què estem sotmesos com el no poder arribar a final de mes, treballs precaris, endeutament bancari, conciliació familiar i laboral....etc. I pel que fa al món empresarial , un mercat cada vegada més reduït de consumidors amb unes despeses estructurals cada cop més elevades , en les quals la competència entre empreses és cada vegada més dura ,creant tensió a les seves organitzacions i treballadors repercutint alhora aquest malestar a les seves vides privades i familiar.
Una societat competitiva pot excloure i marginar una gran part de la societat, per aquest motiu totes les persones, siguin competitives o no, tenen com a mínim el dret que es garanteixin les seves necessitats bàsiques i una vida decent.
Cal exigir mitjançant lleis una moralitat de la societat basada en la no manipulació i mentides, garantint tant polítics com mitjans de comunicació a dir la veritat ia informar amb neutralitat i objectivitat.

Ha arribat el moment de fer més senzilla i menys estressant la vida de la nostra societat d'avui dia, hem d'aconseguir transformar el que és difícil en senzill i això passa per la via de la simplificació, prioritzar l'important del que no és tant.

bottom of page