DSCN0497.JPG

Missatge  President  J.E.S

 Presentació dels valors de Justicia Economica Social 

L'actitud personal i del nostre partit es basa en els següents principis:

-Honestidad, moralitat, sinceritat, realisme i respecte.  

No s'explicarà com es prendran les mesures fins que se sàpiga exactament  com s'aplicaran ja que dependrà de molts factors tècnics i les circumstàncies del moment, per això ens limitem a explicar només els objectius a complir com a prioritaris. A més en ser un partit respectuós amb la resta de partits, ens obliga a buscar sempre el màxim de consens possible, i aquesta actitud pot provocar una variació en les mesures a prendre, cal tenir en compte que el nostre sistema polític és parlamentari i l'honestedat es basa en dir als ciutadans que cap polític pot fer el que vulgui sense aprovar-se al parlament i això és una realitat que molts partits neguen i amaguen sobretot en període electoral, prometent coses que potser no podran complir o negociar el govern amb altres formacions i que a priori havien dit que no ho farien amb certs partits.

A part del sistema parlamentari , nostres mesures són susceptibles de ser modificades amb l'aportació d'idees i consells de tota la gent independentment de les seves ideologies, creences o orígens, l'objectiu és aconseguir el màxim de recursos humans possibles fins i tot al marge del partit.

Vivim en una societat que ens distreuen amb assumptes polemics i ens aparten dels veritables problemes reals a què estem sotmesos com el no poder arribar a final de mes, treballs precaris, endeutament bancari, conciliacion familiar i laboral .... etc.

I pel que fa al món empresarial, un mercat cada vegada més reduït de consumidors amb unes despeses estructurals cada vegada més elevats, en els quals la competència entre empreses és cada vegada més dura, creant tensió en les seves organitzacions i treballadors repercutint a la seva mateixa vegada aquest malestar en les seves vides privades i familiar. Una societat competitiva pot excloure i marginar una gran part de la societat, per aquest motiu totes les persones, siguin competitives o no, tenen com a mínim el dret que es garanteixin les seves necessitats bàsiques i una vida decent. Cal exigir mitjançant lleis una moralitat de la societat basada en la no manipulació i mentides, garantint tant polítics com mitjans de comunicació a dir la veritat i a informar amb neutralitat i objectivitat.

Ha arribat el moment de fer més senzilla i menys estressant la vida de la nostra societat d'avui en dia, hem d'aconseguir transformar el dificil en senzill i això passa per la via de la simplificació, prioritzar l'important del que no és tant.