Conclusions y demandas  d'associacions 

Associació Comarcal de taxis del Bages

 

 Després d'un contacte de converses amb el President d'aquesta asociacio Sr. Jaume Vilà.

 

Les conclusions que obtenim del sector del taxi son :

Un excés de regulació i una manca de control i sanció sobre l'intrusisme professional

 

Las demandas principals d'aquesta associacio del taxi son :

-Ampliar el area de servei a tots el pobles de la comarca del Bages

-Una acceptacio de collaboracio per part del Servei Català de Salut amb el taxistas per el tranport sanitari de pacients , i un pagament de la Generalitat per el servei que no es retardi més de 30 dies.(per exemple)

-Ajudes economicas per part de l'administracio per adaptar vehicles especials per a discapacitats .

Metges de Catalunya

 

peticions del sindicat de metges :

  1. que s’acabin les retallades i que la sanitat pública rebi els recursos econòmics i humans necessaris per recuperar-se de la pandèmia.

  2. que es contracti més personal mèdic i sanitari per reduir així les llistes d’espera i rebre una atenció de més qualitat.

  3. que es millorin les condicions laborals i retributives dels professionals perquè treballin amb més confort i seguretat, i no vulguin marxar a un altre territori.

  4. que les mesures transformadores que necessita el sistema sanitari comptin amb l’aval dels professionals i de la ciutadania.

  5. que l’atenció primària sigui reconeguda i estigui molt millor dotada de recursos i personal perquè és el pilar bàsic del sistema.

  6. que la sanitat pública torni a ser accessible, amb facilitats per concertar visites i temps d’espera raonables.

  7. que la relació dels pacients amb el sistema i els professionals tingui en compte la bretxa generacional, els diferents nivells d’alfabetització digital i les desigualtats socials.

  8. que els professionals es puguin seguir formant per actualitzar els seus coneixements i oferir una assistència basada en la innovació i les últimes evidències científiques.  

  9. que el pressupost sanitari quedi blindat perquè en el futur no hi hagi més retallades.

  10. que la sanitat pública universal, transparent, gratuïta, equitativa i de qualitat sigui la prioritat de tots els mandataris públics.