top of page

Conclusions y demandas  d'associacions 

Associació Comarcal de taxis del Bages

 

 Després d'un contacte de converses amb el President d'aquesta asociacio Sr. Jaume Vilà.

 

Les conclusions que obtenim del sector del taxi son :

Un excés de regulació i una manca de control i sanció sobre l'intrusisme professional

 

Las demandas principals d'aquesta associacio del taxi son :

-Ampliar el area de servei a tots el pobles de la comarca del Bages

-Una acceptacio de collaboracio per part del Servei Català de Salut amb el taxistas per el tranport sanitari de pacients , i un pagament de la Generalitat per el servei que no es retardi més de 30 dies.(per exemple)

-Ajudes economicas per part de l'administracio per adaptar vehicles especials per a discapacitats .

Metges de Catalunya

 

peticions del sindicat de metges :

  1. que s’acabin les retallades i que la sanitat pública rebi els recursos econòmics i humans necessaris per recuperar-se de la pandèmia.

  2. que es contracti més personal mèdic i sanitari per reduir així les llistes d’espera i rebre una atenció de més qualitat.

  3. que es millorin les condicions laborals i retributives dels professionals perquè treballin amb més confort i seguretat, i no vulguin marxar a un altre territori.

  4. que les mesures transformadores que necessita el sistema sanitari comptin amb l’aval dels professionals i de la ciutadania.

  5. que l’atenció primària sigui reconeguda i estigui molt millor dotada de recursos i personal perquè és el pilar bàsic del sistema.

  6. que la sanitat pública torni a ser accessible, amb facilitats per concertar visites i temps d’espera raonables.

  7. que la relació dels pacients amb el sistema i els professionals tingui en compte la bretxa generacional, els diferents nivells d’alfabetització digital i les desigualtats socials.

  8. que els professionals es puguin seguir formant per actualitzar els seus coneixements i oferir una assistència basada en la innovació i les últimes evidències científiques.  

  9. que el pressupost sanitari quedi blindat perquè en el futur no hi hagi més retallades.

  10. que la sanitat pública universal, transparent, gratuïta, equitativa i de qualitat sigui la prioritat de tots els mandataris públics.

 

Col·legi Professional de Delineants de Barcelona

 

El nostre partit agraeix la col·laboració del Col·legi Professional de Delineants, Tècnics Superiors en Projectes de Barcelona.
En advertir la manca d'aplicació retributiva per part de l'ajuntament de Barcelona de la categoria professional de tècnics superiors al grup B que comporta que portin anys cobrant per una categoria inferior a la que correspondria, a més de no reconèixer la seva titulació a les ofertes d'ocupació públic propiciant un intrusisme laboral al col·lectiu de delineants.
Per aquestes raons, passem a incloure al nostre programa electoral l'aplicació i reconeixement d'aquests dos aspectes, que podran beneficiar no només a delineants sinó a més a la resta de titulats de tècnics superiors de la formació professional.

l’Aliança contra la Pobresa Energètica 

 

Defensa de la Llei 24/2015 : és imprescindible que des del municipi es facin servir totes les eines disponibles per lluitar contra la pobresa energètica. En aquest sentit, la Llei 24/2015, com a norma que ha aconseguit aturar desenes de milers de talls només a la ciutat de Barcelona, ha de ser aplicada de forma completa i que des de l’Ajuntament se sancioni a les empreses subministradores que la incompleixin en qualsevol terme.

Flea Market Barcelona

Des d'aquesta entitat, s'aposta per l'economía circular i la reducció de residus, proposan: 

 

1) Fomentar el consum responsable a través de la compra de productes sostenibles i de segona mà per tal d'allargar la vida útil dels productes i reduir el nombre de residus generats;

2) Donar suport a iniciatives i productors sostenibles per tal de posar en valor el seu treball, intentant canviar els hàbits de consum de la societat actual cap a un model més sostenible;

3) Fomentar l'ús compartit de vehicles, infraestructures i materials, així com la reparació d'objectes;

4) Fomentar la compra de proximitat, evitant intermediaris i transports innecessaris. 

Centre Cultural de Persones Sordes de Barcelona

Les principals demandes d'aquesta comunitat i que hem inclòs al nostre programa electoral són les següents:

-Dotar  a les OAC ( oficines atenció ciutadana )  de tablets connectades a internet per accedir a un intèrpret en llengua de signes via online de forma instantània
-Oferir  formació en cursos de diferents nivells de llengua de signes per a tota persona que vulgui iniciar-se o millorar la seva llengua de signes ,treballadors públics amb funcions de servei assistencial a les persones i en especial a famílies amb fills sords ,cursos que es podrien impartir a través de l'Agència de Desenvolupament local  (Barcelona Activa)
-Aconseguir una major inclusió social en actes culturals com teatres , museus o les activitats físiques facilitant l'existència d'intèrprets en llengua de signes
-Col·laborar juntament amb la Generalitat d'incorporar més intèrprets en llengua de signes, en hospitals, CAP escoles i administració pública en general

-Augmentar el contingut de programes subtitulats a les tv locals

-Obrir una nova residència geriàtrica i un centre de dia amb un determinat número de places reservades per a persones sordes amb serveis específics i amb formació del personal sanitari en atendre persones amb discapacitat auditiva.

-Afavorir l'accés a la formació de personas sordas per a l'ocupació dins l'àmbit municipal

bottom of page